ලොව විශාලම පියයුරු හිමි කාන්තාවන් සිටින රටවල් 15 මෙන්න

තමා ඉපදෙන රට අනුව මිනිසාගේ දේහ ලක්ෂණ වෙනස් වන බව ඔබ දැන සිටියාද?එය පරීක්ෂණ කර සොයාගෙන තිබෙනවා.පිටතින් පමනක් නොව ඇතුලතින්ද යම් යම් අවයව වල වෙනස් වීමට් තමන් ජීවත් වන රටවල් අනුව වෙනස් විය හැකිය.ඒ ඒ රටවල් වල ආහාර වර්ග දේශගුණික තත්ව මේ සදහා බලපානවා.කාන්තාවන්ටද එසේමය.මීට පෙර ලොව කුඩාම පියයුරු හිමි කාන්තාවන් (සමස්තයක් ලෙස ගත් කල) සිටින රටවල් මොනවා දැයි අප කතා කලා.අද එහිම දෙවෙනි කොටස ලෙස ලොව විශාලම පියයුරු හිමි කාන්තාවන් සිටින රටවල් මොනවාදැයි අප දැන කියා ගමු.

15. Germany

14. Norway

13. New Zealand

12. Australia

11. Turkey

10. Venezuela

09. Iceland

08. Colombia

07. The Netherlands

06. UK

05. Poland

04. Ireland

03. US (Non-Caucasian)

02. Canada

01. US (Caucasian)

මියා කලීෆා රංගනයෙන් සමුගනියි කතාවේ ඇත්ත මෙන්න.මියා අක්කාව නොදන්නා කෙනෙක් නෑ නේ.මතකනේ කලිනුත් එයාට එක එක අවුල් ආවා.ඔන්න මේ පාරත් පොඩි කෙස් එකක් ඇවිත්.එකේ පාඩුව ඉතින් අපිටමයි.පහත විඩියෝවෙන් බලන්නකෝ සම්පුර්ණ විස්තරෙයි ෆොටෝ ටිකයි.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *